Ježíš Boží prorok

Ježiš, Boží prorok


Stručný náhľad na postavu Proroka Ježiša v isláme. 

Autor: islam-message.com/pamphlets

Youtube: Poselství islámu

Základy islámu, islamicpamphlets.com

Link na zdarma stiahnutie: https://5431627c-0887-4c05-93d6-cf83a764d74b.filesusr.com/ugd/00f678_2720262b65f2402ab42b711c03b2fad2.pdf