Reklamačný poriadok

Tovar pripravte a bezpečne zabaľte.

K tovaru priložte sprievodný list s popisom závady.

Priložte kópiu faktúry (alebo číslo faktúry), vašu spätnú adresu a IBAN pre prípad vrátenia peňazí.


Tovar pošlite doporučene (nie na dobierku), alebo osobne prineste na adresu:

Lenka Kravcová

IČO 52531881

Ladožská 1437/2,

040 12 Košice

tel.: +421 949 326 495


Číslo faktúry reklamovaného tovaru: __________________________________________________


V prípade uznania reklamácie je kupujúcemu tovar vymenený (napr. iná veľkosť, alebo farba..) alebo opravený.