Úvod do islámu

Úvod do islamu, praktický a vyvážený spôsob života


Stručný náhľad problematiku: Úvod do islámu

Autor: islam-message.com/pamphlets

Youtube: Poselství islámu

Základy islámu, islamicpamphlets.com

Link na zdarma stiahnutie: https://5431627c-0887-4c05-93d6-cf83a764d74b.filesusr.com/ugd/00f678_693aedf111c64a468e40e5d8ac9e9e03.pdf