Prorok Muhammad

Prorok Muhammad, Mohamed, Mohammad


Stručný náhľad na postavu Proroka Muhammada v isláme. 

Autor: islam-message.com/pamphlets

Youtube: Poselství islámu

Základy islámu, islamicpamphlets.com

Link na zdarma stiahnutie: https://5431627c-0887-4c05-93d6-cf83a764d74b.filesusr.com/ugd/00f678_cd7b3f84cd304dc0a29cfa53941dc1d5.pdf