Co je smyslem života?

Čo je zmyslom života? Odkiaľ som prišiel, prečo som tu a kam kráčam?


0.00 €  / ks

Stručný náhľad na problematiku zmyslu života, základy islámu

Leták

Autor: islam-message.com/pamphlets
Youtube: Poselství islámu
Základy islámu, islamicpamphlets.com