Rozprávky na dobrú noc zo života Sahábov

Islamské rozprávky o Prorokovi Mohamedovi a jeho spoločníkoch


0.00 €  / ks

Rozprávky na dobrú noc zo života Sahábov

Rozprávky zo života Proroka, vo forme vhodnej pre deti. 

Autor: Mohd. Harum Rashid Ishrat J.Rumi

ISBN 978-80-972237-0-0