Prorok Ježiš v Koráne, E-KNIHA

Prorok Ježiš v Koráne, E-KNIHA


Prorok Ježiš v Koráne, E-KNIHA

Prorok Ježiš v Koráne: Táto kniha uvádza ako sú v Koráne opísané príbehy poslov a prorokov Božích od Adama až po Muhammada (mier s nimi) a ako Korán detailne vysvetlil príbeh Ježiša (mier s ním).

Autor: Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Autor:

Dr. Abd Ar

-

Rahman bin Abd Al

-

Karim Ash

-

Sheha

Autor:

Dr. Abd Ar

-

Rahman bin Abd Al

-

Karim Ash

-

Sheha

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť vo forme pdf v nasledujúcom linku:

https://islamhouse.com/sk/books/470732/

https://d1.islamhouse.com/data/sk/ih_books/single/sk_Jesus_in_Quran_Slo.pdf