Pravidlá pôstu, E-KNIHA

Pravidlá pôstu, E-KNIHA


Pravidlá pôstu, E-KNIHA

Alláh požehnáva Svojich služobníkov v určitom období, v ktorom sú dobré skutky znásobené, hriechy odpustené, ľudský status je obohatený a srdcia veriacich sú obrátené k Pánovi.
Tí, ktorí sa očistia, budú úspešní, a tí, ktorí zradia samých seba, neuspejú.
Je nevyhnutné učiť sa pravidlám (ahkam) súvisiacim s pôstom (povinným v ramadane a taktiež nepovinným pôstom). Tieto pravidlá oslobodia veriaceho od starostí a pochybností.
Dúfame, že táto kniha je dobrým súhrnom pravidiel, etikety, sunny a fatiev o pôste.

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť vo forme pdf v nasledujúcom linku:

https://islamhouse.com/sk/books/2806229/

https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/sk/ih_books/single/sk_pravidla_postu.pdf