Len jeden odkaz, E-KNIHA


Len jeden odkaz, E-KNIHA

Autor: Dr. Naji I. Arfaj

2013

Táto publikácia pojednáva o dôkazoch Biblie a Koránu, že Boh nie je trojjediný, ale je Jediný skutočný Boh, Stvoriteľ všetkého, ktorý je hodný uctievania a nemá žiadneho partnera. 

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť vo forme pdf v nasledujúcom linku:

https://islamhouse.com/sk/books/439213/

https://d1.islamhouse.com/data/sk/ih_books/single/sk_Len_jeden_odkaz.pdf