Objavili ste jeho skutočnú Krásu? E-KNIHA


Objavili ste jeho skutočnú Krásu? E-KNIHA

Autor: Dr. Naji I. Afraj

Táto publikácia je určená pre čitateľov, ktorí sa chcú dozvedieť základné informácie o islame a o prorokovi Muhammadovi, pokoj a mier s ním. Nájdete tu mnoho veršov zo Svätého Koránu, ako aj z Biblie na objasnenie Jedinečnosti Stvoriteľa, Allah. Dozviete sa o tom, čo bolo povedané o prorokovi Muhammadovi, pokoj a mier s ním, ústami viacerých významných osobností. Dúfame, že táto obrázková publikácia Vám objasní krásu a pokoj islamu.

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť vo forme pdf v nasledujúcom linku:

https://islamhouse.com/sk/books/439459/

https://d1.islamhouse.com/data/sk/ih_books/single/sk_objavili_ste_jeho_skutocnu_Krasu.pdf