Moja voľba - príbehy slovenských konvertitov, E-KNIHA


Moja voľba, E-KNIHA

Publikácia obsahuje 31 príbehov, prínaša pohľad na to, prečo "aj Slováci" prijali islam. Prvá kniha tohto druhu, v snahe vylepšiť medziľudské vzťahy; odstrániť možné predsudky; aby sa slovenskí muslimovia a muslimky necítili vo vlastnej krajine ako "cudzinci."

Príbehy zozbierali: Mgr. Lucia Fifiková, Ammar Qari

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť vo forme pdf v nasledujúcom linku:

https://islamhouse.com/sk/books/439215/

https://d1.islamhouse.com/data/sk/ih_books/single/sk_moja_volba.pdf