Pravda medzi riadkami Biblie

Pravda medzi riadkami Biblie


5.00 €  / ks

Pravda medzi riadkami Biblie

Autor: Ammar Qari

Počet strán: 268, rozmery: 17*28cm

Obsah: Kniha pozostáva z piatich kapitol:

1. Ježišova božskosť: Odpovedá na dôkazy, ktoré predkladajú kresťania ako dôkazy božskosti Ježiša. Prináša odpovede zo samotnej Biblie a jej známych učencov.

2. Koncept trojice: Diskutuje o trojici a či je jej pôvod z Biblie. Spomenul ju Ježiš? Existovala trojica pred kresťanstvom? Je trojica logickou súčasťou viery?

3. Príbeh ukrižovania je jadrom kresťanstva, v ktorom sú však viaceré protirešenia, ktoré nemôžu zaistiť jeho pravdivosť. Vyvrátenie Ježišovho ukrižovania proroctvami v Žalmoch.

4. Všeobecné protirečenia v Novom Zákon. Kapitola odpovedá na otázku: Je Nový Zákon Božie slovo?

5. Ježiš podľa islamského učenia: Spomíname jeho príbeh od narodenia jeho matky, Márie až po jeho druhý príchod pred súdnym dňom.