Kor-án a moderná veda

Korán a moderná veda, porovnanie


0.00 €  / ks

Kor-án a moderná veda

Autor: Dr. Maurice Bucaille

Všeobecný zväz muslimských študentov na Slovensku,

Bratislava 1996

Brožúrka, 35 strán, rozmer: 12*17cm