Islam - viera a náboženstvo

0.00 €  / ks

Islam - viera a náboženstvo

Publikácia je rozdelená do ôsmich hlavných okruhov. Polemizuje o existencii Boha, vysvetľuje základné články viery, základné náboženské úkony, okrajovo hovorí o živote a smrti, súdnom dni, raji a pekle. Ako prvá, sa publikácia venovala podrobnejšie inštitútu „zakat“, t.j. sociálnej dávky, ktorú islamské náboženstvo určilo na pomoc rôznym kategóriam ľudí. Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2001, druhé vydanie vyšlo v roku 2002.