Sunna, O chování Proroka

Sunna, sunnah, výroky proroka Muhammada, 430 výrokov proroka Muhammada, O správaní Proroka


5.00 €  / ks

Sunna, O chování Proroka

Yusuf Islam, Šaríf Ábd Al-ázím, Muhammad Ášik Ilahí, Al-Bucharí

Ústredie muslimských obcí 2006

Počet strán: 173

Rozmery: 21x15 cm

Táto zbierka výrokov proroka Muhammada bola v roku 2006 prvou knihou tohto druhu, ktorá vyšla v českom preklade. Výroky sú súčasťou Muhammadovej tradície (sunny), ktorá je po Koráne druhým hlavným zdrojom islamskej právnej vedy. Kniha poukazuje na rôzne témy a príkladné chovanie Proroka - zásady, ktoré by sme mali dodržiavať v medziľudských vzťahoch. Výroky sú doprevádzané komentármi, ktoré približujú ich zmysel. Jednotlivé kapitoly sú ešte začínajúce vybranými veršmi Koránu, ktoré sú neskôr rozvíjané. V knihe je uvedených približne 180 citácií z Koránu a 430 výrokov Muhammada. V úvode knihy sa nachádza stručný popis života posledného proroka ľudstva. Túto výnimočnú osobnosť zaradil americký vedec Michael H. Hart vo svojej knihe "100 najvplyvnejších osobností sveta" v zoznamu ľudí, ktorí celú históriu ľudstva ovplyvnili, na prvé miesto v danom rebríčku.