Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa právnych úprav niektorých islamských krajín, E-KNIHA

Manželstvo a rozvod podľa islamu, E-KNIHA


Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa právnych úprav niektorých islamských krajín, E-KNIHA

Nová publikácia, ktorá vysvetľuje systém oficiálneho, štátom registorvaného manželstva a manželstva štátom neregistrovaného, ale islamským náboženstvom uznané. V rámci toho publikácia predkladá čitateľovi niektoré právne úpravy otázky manželstva a rozvodu v arabských krajinách. Ide o tématiku, ktorá doposial nebola prezentovaná a odborne vysvetlená v žiadnej publikácii v slovenskom jazyku. Aj z tohto dôvodu a aby boli vzťahy vznikajúce zo štátom registrovaného a štátom neregistrovaného manželstva, bola táto publikácia vytvorená.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2013

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť (zo stránky www.koran.sk) v nasledujúcom linku:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Manzelstvo-a-rozvod-islamskeho-nabozenstva.pdf