Politický systém a náboženská sloboda podľa islamu, E-KNIHA

Politický systém a náboženská sloboda, E-KNIHA


Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva

Nová publikácia, ktorá sa zaoberá niektorými často kladenými otázkami ohľadom islamského náboženstva. Kliknutím na obálku si môže návštevník prečítať obsah publikácie a otázok, ktoré rieši.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty
Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2011

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť (zo stránky www.koran.sk) v nasledujúcom linku:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Politicky-system.pdf