Islamské právo (oblasť mieru a vojny), E-KNIHA

Islamské právo (oblasť mieru a vojny), E-KNIHA


Islamské právo (oblasť mieru a vojny), E-KNIHA

Nová publikácia, ktorá sa zaoberá úpravou otázky mieru a vojny v islamskom práve. Ide o publikáciu, ktorá svojím rozsahom čitateľa nezaťaží, ale zároveň mu poskytne tie najzákladnejšie a najdôležitejšie informácie o tejto oblasti islamského práva. Informácie obsiahnuté v publikácii sú o to cennejšie, že nie sú sprostredkovane, ale pochádzajú priamo od zdroja a sú prebraté z diel arabských autorov.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2003

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť (zo stránky www.koran.sk) v nasledujúcom linku:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Islamske-pravo.pdf