Život po smrti, E-KNIHA


Život po smrti, E-KNIHA

podľa Koránu, základného prameňa islamského náboženstva

Nová publikácia, ktorá hovorí o stvorení a exisstencie života po ssmrti,, koniec tohto nášho terajšieho života, o dni zmŕtvychvstania, súdnom dni a živote po ňom. Publikácia zároveň načŕta aj niektoré príznaky príchodu súdneho dňa.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2015

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť (zo stránky www.koran.sk) v nasledujúcom linku:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Zivot-po-smrti-2015.pdf