Korán z pohľadu vedy o Koráne, E-KNIHA

Korán z pohľadu vedy o Koráne, E-KNIHA


Korán z pohľadu vedy o Koráne, E-KNIHA

Ide o publikáciu, ktorá sa zaoberá počiatkami vnuknutia Koránu poslovi a prorokovi Muhammadovi (požehnanie a mier nech ho sprevádzajú), koniec tohto obdobia a smrť proroka. Ďalej oboznamuje čitateľov s niektorými vedami, ktoré sú spojené s Koránom a ktoré sa vytvorili počas nasledujúcich storočí po prorokovej smrti. Mnohé z týchto vied sú dôležité, pretože s ich pomocou sa nám otvárajú možnosti k hlbšiemu pochopeniu a zamysleniu sa nad obsahom Koránu.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty
Vydal: ALJA, s.r.o., 2001

Publikácia už nie je k dispozícii v knižnej forme na objednanie, ale môžete si ju zdarma stiahnúť (zo stránky www.koran.sk) v nasledujúcom linku:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Koran-z-pohladu-vedy-o-Korane-2001.pdf

Oprava: Na strane č.39 došlo k preklepu pri mene a označení kalifa Omara. Kalif Omar Bin Al Chattab bol druhým kalifom po smrti proroka Muhammada (p.)