Korán o Márii a Ježišovi, E-KNIHA

Publikácia o Márii a Prorokovi Ježišovi v Koráne, e-kniha


Korán o Márii a Ježišovi, E-KNIHA

Publikácia sa zaoberá veršami Koránu, ktoré spomínajú príbeh o Márii, Ježišovej matky a narodenie sa proroka Ježiša (požehnanie a mier Boží nech ich sprevádza). Ide o ďašiu publikáciu z edície Islamské publikácie autora JUDr. Abdulwahaba Al-Sbenatyho Pubikáciu je možné si stiahnúť vo formáte PDF. Publikácia má okolo 10 MB, takže v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia môže stahovanie trvať kratšie alebo dlhšie. Dôležitá poznámka. V čase vydania publikácie ešte nebol vydaný kompletný preklad Koránu do slovenského jazyka. Preto došlo neskôr k upresneniu prekladu niektorých slov. Odporúčame čitateľom si porovnať prekad veršov obsiahnutých v tejto publikácii s ich prekladom vo vydaní prekladu Koránu z roku 2008, ktorý je uverejnený aj na stránkach www.koran.sk v elektronickej forme.

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť (zo stránky www.koran.sk) v nasledujúcom linku:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Koran-o-Marii-a-Jezisovi-PDF.pdf

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty Vydal: ALJA, s.r.o., 2000 Publikácia už nie je k dispozícii v knižnej forme.