Niektoré črty osobnosti a života proroka Muhammada, E-KNIHA

Niektoré črty osobnosti a života proroka Muhammada, E-KNIHA


Niektoré črty osobnosti a života proroka Muhammada, E-KNIHA

Stručná publikácia o živote proroka Muhammada.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť (zo stránky www.koran.sk) v nasledujúcom linku:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Niektore-crty-osobnosti-proroka.pdf