KORÁN s vysvetlivkami a výkladom, E-KNIHA

KORÁN s vysvetlivkami a výkladom, E-KNIHA


KORÁN s vysvetlivkami a výkladom, E-KNIHA

Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom

(najnovšie vydanie z roku 2015 v jednom zväzku)

Najnovšie vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s vysvetlívkami a výkladom, ktorého prvé vydanie bolo v roku 2008. Preklad je vydaný v jednom zväzku.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., druhé vydanie 2015

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť vo forme v pdf v nasledujúcom linku (zo stránky www.koran.sk):

https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Koran-preklad-s-vyklad-2015-1.pdf