KORÁN, E-KNIHA

Korán v slovenskom jazyku, E-kniha na stiahnutie zdarma


KORÁN, E-KNIHA

Preklad do slovenského jazyka

(najnovšie vydanie z roku 2015 v jednom zväzku)

Najnovšie vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s poznámkami na závere, ktorého pôvodné vydanie bolo v roku 2008 s výkladom a vysvetlívkami. Preklad je vydaný v jednom zväzku. Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť (zo stránky www.koran.sk) v nasledujúcom linku:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Koran-preklad-do-slovenskeho-jazyka-2015-1.pdf

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty
Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., tretie vydanie 2015