Dedičské právo, E-KNIHA

Dedičské právo, E-KNIHA


Dedičské právo, E-KNIHA

Podľa islamského náboženstva a islamského práva

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2019

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť (zo stránky www.koran.sk) v nasledujúcom linku:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2019/01/Dedicske-pravo-2019.pdf