Islam - podstata náboženstva, E-KNIHA

Islam, podstata náboženstva, E-KNIHA


Islam - podstata náboženstva, E-KNIHA

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2019

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť (zo stránky www.koran.sk) v nasledujúcom linku:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2019/02/Islam-podstata-n%C3%A1bo%C5%BEenstva-A5.pdf