Život po smrti podľa islamu

Život po smrti podľa islamu


3.90 €  / ks

Autor tejto publikácie sa snaží vysvetliť v stručnosti otázku podstaty života, existencie a podoby života po smrti s odvolaním sa na niektoré verše Koránu - základného prameňa islamského náboženstva, ktoré obsahujú informácie spojené s touto témou. Niektoré závery nemusia byť úplne totožné s výkladom niektorej z autorít islamského náboženstva, ale skôr sú to závery autora, ku ktorým dospel v dôsledku dlhoročného štúdia a analýz Koránu a jeho veršov.

V každom prípade sa snažil, aby bola každá myšlienka aj doložená veršami, na ktoré sa odvoláva, aby tak mal čitateľ možnosť si o tom viac prečítať a tým sa aj viac zahĺbiť do celej témy posmrtného života..

Počet strán: 48
Brožovaná väzba, rozmer: 148×210 mm
ISBN: 9788056201626
Autor: Abdulwahab Sbenaty
Jazyk: slovenský