Pravda medzi riadkami Biblie, E-KNIHA

Pravda medzi riadkami Biblie, E-KNIHA


Pravda medzi riadkami Biblie, E-KNIHA

Autor: Ammar Qari

Obsah: Kniha pozostáva z piatich kapitol:

1. Ježišova božskosť: Odpovedá na dôkazy, ktoré predkladajú kresťania ako dôkazy božskosti Ježiša. Prináša odpovede zo samotnej Biblie a jej známych učencov.
2. Koncept trojice: Diskutuje o trojici a či je jej pôvod z Biblie. Spomenul ju Ježiš? Existovala trojica pred kresťanstvom? Je trojica logickou súčasťou viery?
3. Príbeh ukrižovania je jadrom kresťanstva, v ktorom sú však viaceré protirešenia, ktoré nemôžu zaistiť jeho pravdivosť. Vyvrátenie Ježišovho ukrižovania proroctvami v Žalmoch.
4. Všeobecné protirečenia v Novom Zákon. Kapitola odpovedá na otázku: Je Nový Zákon Božie slovo?
5. Ježiš podľa islamského učenia: Spomíname jeho príbeh od narodenia jeho matky, Márie až po jeho druhý príchod pred súdnym dňom.

Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť vo forme pdf v nasledujúcom linku:

https://d1.islamhouse.com/data/sk/ih_books/single/sk_Pravda_medzi_riadkami.pdf

https://islamhouse.com/sk/books/2820137/