Povolené a zakázané v Islamu

Povolené a zakázané v Islamu - Júsuf Al-Qaradáwí


13.50 €  / ks

Povolené a zakázané v Islamu - Júsuf Al-Qaradáwí

Originální název: Al-Halál wal Harám fil Islám

Vydavateľstvo: Muslimská únia v Praze

2. vydanie

ISBN: 978-80-905731-6-1

Publikácia sa snaží rozptýliť nejasnosti panujúce ohľadom islamského sunnitského práva šaria a naplniť základné potreby muslimov v tejto dobe. Objasňuje, čo a prečo je v islame povolené (halal) alebo zakázané (haram).