Základy tauhídu

Základy tauhídu - Abu Ameenah B. Philips


5.95 €  / ks

Základy tauhídu 

autor: Abu Ameenah B. Philips

jazyk: český

ISBN: 978-80-904373-3-3

Vydavateľstvo : Ústředí muslimských obcí

O knihe: publikácia sa zaoberá definíciou pojmov: Jediný Boh, viera islamu, širk (polyteizmus, pridružovanie k Bohu, modloslužba), poukazuje na rozdiely v chápaní Božej Jedinečnosti medzi islamom a inými náboženstvami. Približuje islam ako striktne monoteistickú vieru uctievajúcu výlučne Jediného Boha so všetkými Jeho atribútmi. 

Publikácia sa tiež zaoberá formami modlárstva: veštenie, astrológia, mágia, uctievanie "svätých", uctievanie hrobov a na priamych argumentoch objasňuje, prečo toto konanie vo vzťahu k Bohu nie je správne.