Korán z pohľadu vedy o Koráne

Korán z pohľadu vedy o Koráne, Abdulwahab Al-Sbenaty


3.00 €  / ks

Korán z pohľadu vedy o Koráne

Ide o publikáciu, ktorá sa zaoberá počiatkami vnuknutia Koránu poslovi a prorokovi Muhammadovi (požehnanie a mier nech ho sprevádzajú), koniec tohto obdobia a smrť proroka. Ďalej oboznamuje čitateľov s niektorými vedami, ktoré sú spojené s Koránom a ktoré sa vytvorili počas nasledujúcich storočí po prorokovej smrti. Mnohé z týchto vied sú dôležité, pretože s ich pomocou sa nám otvárajú možnosti k hlbšiemu pochopeniu a zamysleniu sa nad obsahom Koránu.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., 2001

Oprava: Na strane č.39 došlo k preklepu pri mene a označení kalifa Omara. Kalif Omar Bin Al Chattab bol druhým kalifom po smrti proroka Muhammada (p.)